Klasser og antall runder 2024

Her er årets klasser og oversikt over antall runder under Terrengsykkelrittet 2022.

Norgescup
M senior elite                             2 runder
K senior elite                              2 runder

Rankingritt
M junior                                      1 runde
K junior                                       1 runde

Ungdomsritt
M 13-14                                      1 runde ungdomsløype
M 15-16                                      1 runde ungdomsløype
K 13-14                                        1 runde ungdomsløype
K 15-16                                        1 runde ungdomsløype

Masters
M 30-34                                      2 runder                      
M 35-39                                      2 runder
M 40-44                                      2 runder
M 45-49                                      2 runder
M 50-54                                      2 runder
M 55-59                                      2 runder
M 60-64                                      1 runde
M 65-69                                      1 runde
M 70+                                          1 runde
K 30-34                                        1 runde
K 35-39                                        1 runde
K 40-44                                        1 runde
K 45-49                                        1 runder
K 50-54                                        1 runde
K 55-59                                        1 runde
K 60-64                                        1 runde
K 65-69                                        1 runde
K 70+                                           1 runde

Turritt
M 17-29                                      1 runde
M 30-39                                      1 runde
M 40-49                                      1 runde
M 50-59                                      1 runde
M 60+                                         1 runde

K 17-29                                        1 runde
K 30-39                                        1 runde
K 40-49                                        1 runde
K 50-59                                        1 runde
K 60+                                           1 runde

Elsykkel. 1 runde